Klaar voor een volgende stap in je carrière?

Het Leerwerkloket helpt je om te ontdekken wie je bent, wat je wil bereiken en welk beroep het beste bij je past. Weet jij al wat je droombaan wordt? Ontdek alles over leren en werken in onze rijk gevulde kennisbank door middel van onderstaande zoekbalk.

Artikel

Alliander en SBB versterken samenwerking

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst op vrijdag 6 november is de samenwerking tussen Alliander Technische Bedrijfsschool als erkend leerbedrijf en SBB versterkt. Met de afspraken wordt de kwaliteit van het praktijkleren bevorderd en de aansluiting van het onderwijs op de praktijk verbeterd.

Afbeelding
Samenwerking

Alliander ontwikkelt en beheert energienetten. Via meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven energie. De komende jaren zorgt de overgang naar duurzame energiebronnen voor een groeiende vraag naar technisch personeel. Instroom in de technische bbl-trajecten (leerbanen) binnen Alliander neemt dan ook steeds meer toe.

Betere kwaliteit door centrale aansturing

In het verleden hadden de verschillende technische teams binnen Alliander een zelfstandige erkenning als leerbedrijf. Ieder had eigen manieren van werken en aangestelde medewerkers voor de begeleiding. Overzicht en sturing ontbrak en voor SBB waren er veel verschillende contactpersonen, individuele audits en afspraken.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor technische bbl-opleidingen beschikt de Technische Bedrijfsschool Alliander over de erkenning als leerbedrijf voor de drie opleidingsvestigingen in Leeuwarden, Duiven en Haarlem. Vanuit deze vestigingen coördineert de Technische Bedrijfsschool vanaf nu de begeleiding van de mbo-studenten. Samen met SBB zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van de begeleiding wordt geborgd.

Joke Kalma, manager Learning & Development: "Wij bieden voor alle praktijkopleiders en de werkbegeleiders scholing aan, zodat ze in staat zijn om de bbl-studenten goed te begeleiden waardoor de leerprestaties worden vergroot. Met deze nieuwe opzet zijn we samen nog beter in staat om de kwaliteit van de opleidingen te borgen en veranderingen sneller en eenduidig door te voeren."

Leven lang ontwikkelen binnen nieuwe structuur

Als erkend leerbedrijf biedt Alliander stages en leerbanen voor zowel starters op de arbeidsmarkt als voor zijinstromers, voornamelijk voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in de sector Techniek en gebouwde omgeving. Jaarlijks worden circa 80 nieuwe medewerkers van Alliander opgeleid binnen de infratechniek. In totaal volgen op dit moment verdeeld over de drie opleidingslocaties circa 310 medewerkers een technische opleiding. Deze medewerkers ronden uiteindelijk hun opleiding af op diverse mbo-niveaus.

Sectorunitmanager Vincent van Baaijen van SBB is blij met de samenwerkingsovereenkomst. “Deze nieuwe structuur zorgt ervoor dat wij de kwaliteit van opleidingsprogramma’s en de begeleiding naar een hoger niveau kunnen tillen en we mensen maximaal faciliteren om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.” De volgende stap in het verbeteren van de samenwerking is het inrichten van eenzelfde structuur voor de niet-technische mbo-opleidingen.

Bron foto: SBB